Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Radcy Prawnego

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku
Radcy Prawnego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Ewa LANGNER-DZIADEK

Opole

 

Opole, dnia 28 sierpnia 2013 r.

 

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

                                                                                                  Arnold Donitza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole