Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 L.p.

 

               Imię i nazwisko kandydata

 

     Miejsce zamieszkania

  (miejscowość)

1.

Christian Heinz

Kromołów

2.

Ewa Jania

Opole

                                                                                              

        Opole, dnia 11.06.2013 r                      

 

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Arnold Donitza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole