Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Sekretarki

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Sekretarki

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

1.     Stanowisko pracy: Sekretarka.

2.     Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania –
        Katarzyna Smoter – zamieszkała w Nysie.

3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

         Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

L.p.

Imię nazwisko

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1

Katarzyna Smoter

3

6,87

4,83

14,70

2

Natalia Rambau

3

5,73

4,33

13,06

3

Beata Miłkowska

3

5,07

4

12,07

4

Elżbieta Chorkun

3

3,53

4

10,53

5

Aleksandra Maj-Ślemp

3

2,4

5

10,40

6

Ewa Jabłońska

3

1,47

4

8,47

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, oraz wyniki uzyskane przez kandydatów, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Katarzyny Smoter.

 Opole, dnia 11.02.2014 r.

 

                                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                                   Piotr Soczyński

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 11.02.2014 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole