Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalisty w Zespole Ochrony Środowiska

 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

1.      Stanowisko pracy - Specjalista w Zespole Ochrony Środowiska.

2.      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – Daniel Piątkowski, zamieszkały w Opolu.

3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

L.p.

Imię nazwisko

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1

Daniel Piątkowski

3

5,02

5

13,02

2

Marzena Janik

3

5,77

4

12,77

3

Anna Gładysz-Mehlich

3

5,82

3,83

12,65

4

Natalia Rambau

3

5,12

3,75

11,87

5

Tomasz Mądrecki

3

4,49

4

11,49

6

Radosław Minkiewicz

3

4,41

4

11,41

7

Sławomir Gęga

3

4,9

3,5

11,4

8

Marcin Olejarz

3

4,38

3,92

11,3

9

Marzena Szklanny

3

4,69

3

10,69

10

Katarzyna Rola

3

3,62

3,38

10

11

Patrycja Wojciechowska

3

3,49

3,25

9,74

12

Katarzyna Bujniak

3

2,48

2,25

7,73

13

Aleksandra Łęska

3

2,13

2,25

7,38

14

Marcin Winiarski

3

1,64

2,5

7,14

 

 i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

 

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pana Daniela Piątkowskiego.

 

Opole, dnia 10 czerwca 2014 r.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 12.06.2014 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole