Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 L.p.

               Imię i nazwisko kandydata

     Miejsce zamieszkania (miejscowość)

1.

Weronika Bernet

Żużela

                                                                                              

        Opole, dnia 04.12.2014 r.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                                                                          Komisji kwalifikacyjnej    

                                                                                                                                                                                          Arnold Donitza 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 04.12.2014 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole