Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty ds. doradztwa energetycznego

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

specjalisty ds. doradztwa energetycznego

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

1.    Stanowisko pracy: specjalista ds. doradztwa energetycznego.

2.    Imię i nazwisko wybranych kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania:

1)   Barbara Lesik - zamieszkała w Opolu,

2)   Dariusz Grabowiecki - zamieszkały w Nysie.

3.    Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatów:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

Lp.

Imię nazwisko

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1.

Barbara Lesik

3

7

4,58

14,58

2.

Dariusz Grabowiecki

3

7

4,46

14,46

3.

Małgorzata Maksymowicz

3

4,75

3,75

11,50

4.

Dagmara Jagoda

3

4,25

4,21

11,46

5.

Łukasz Merta

3

1,25

3,50

7,75

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydatury Pani Barbary Lesik oraz Pana Dariusza Grabowieckiego.

 

Opole, dnia 10.02.2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole