Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista wymagania formalne doradztwo energetyczne

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowiskach Specjalistów ds. Doradztwa Energetycznego na wieloosobowym stanowisku pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 L.p.

 Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1

Małgorzata Maksymowicz

Opole

2

Dariusz Grabowiecki

Nysa

3

Łukasz Merta

Prudnik

4

Dagmara Jagoda

Opole

5

Barbara Lesik

Opole

  

Opole, dnia 09.02.2015 r   Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej  
  Edward Gondecki

                                                                                

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 09.02.2015 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole