Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Funduszu Pożyczkowego MSP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania (miejscowość)

 1.

 

Daniel Piątkowski

 

 

Opole

 

                                                                                        

Opole, dnia 20 stycznia 2016 r.        

Przewodniczący 

Komisji kwalifikacyjnej

Edward Gondecki  

                       

 

                                                                                                        

                                                                                                     

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 20.01.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole