Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A

 

I N F O R M A C J A 

 

o unieważnieniu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu

  

Informuję, iż w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, tj. do  dnia 21.11.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego.

W związku z powyższym, unieważniam nabór na stanowisko audytora wewnętrznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu ze względu na brak ofert.

Opole, dnia 3 grudnia 2018 r.

Prezes Zarządu
Henryk Tylak

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Tychowicz
Data wytworzenia: 03.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole