Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: kierowcy

w Zespole Logistycznym

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: kierowca w Zespole Logistycznym
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Mirosław Drozd - Opole
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata: Kandydat spełnił wszystkie wymogi.

 

  

Opole, dnia 21.11.2018 r.                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                    Henryk Tylak

 

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Tychowicz
Data wytworzenia: 21.11.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole