Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

L I S T A

 kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

 L.p.

 

               Imię i nazwisko kandydata

 

     Miejsce zamieszkania

            (miejscowość)

   1.

Katarzyna Łuczko

Opole

   2.

Jolanta Tychowicz

Kępa

 

 Opole, dnia 22 lutego 2018 r.                                                                                                 

 Przewodniczący 
Komisji kwalifikacyjnej 
Henryk Tylak

                                                                                                                                                                                                    

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 22.02.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole