Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku sekretarki w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku sekretarki w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Katarzyna Drozdowska

Opole

 

Opole, dnia 11.12.2018 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Jolanta Tychowicz

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Tychowicz
Data wytworzenia: 18.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole