Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko
sekretarki

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy w administracji publicznej 5 lat, w tym na stanowisku sekretarki w administracji publicznej 2 lata;
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z  praw publicznych;
 • przedłożenie wymaganych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • punktualność;
 • sumienność;
 • wysoka kultura osobista.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony na zastępstwo ok. 1,5 roku.

 

Proponowany termin zatrudnienia:  grudzień 2018 r.

 

Zakres czynności: pobierz plik

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);
 • potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych  dokumentów w punkcie konsultacyjno – informacyjnym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 – 16:30 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa 03.12.2018 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 45 37 611 wew. 126

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Tychowicz
Data wytworzenia: 19.11.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole