Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko audytora wewnętrznego

UNIEWAŻNIENIE NABORU

kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Unieważniam nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego ogłoszony w dniu 4 stycznia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Opolu i na tablicy informacujnej Funduszu, z przyczyn formalnych.

 

Prezes Zarządu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Iwona Mazurek

 

Opole, dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 31.01.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole