Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A

I N F O R M A C J A

o unieważnieniu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

Informuję, że w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, tj. do dnia 22 października 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnetrznego.

W związku z powyższym unieważniam nabór na stanowisko audytora wewnetrznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ze względu na brak ofert.

 

Opole, dnia 26 października 2018 r.

Prezes Zarządu

Henryk Tylak

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 26.10.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole