Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
INFORMACJA o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty - kierowcy w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu NABÓR III

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
specjalisty - kierowcy w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

NABÓR III

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53 45-018 Opole

  1. Stanowisko pracy: specjalisty - kierowcy w Zespole Logistycznym

  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Leszek Wirga – Brzeg

  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymogi.

Opole, dnia 29.08.2019 r.

Prezes Zarządu

Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole