Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu - NABÓR I

 

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

NABÓR I

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: specjalisty w Zespole Logistycznym
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Beata Zatoń-Kowalczyk – Brzeg
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymogi.

 

 

 

 

 

 

Opole, dnia 06.08.2019 r.

Prezes Zarządu

 

Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole