Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu - Nabór I

 

 

L I S T A

- N A B Ó R  I -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

Lp.

 Imię i nazwisko kandydata 

Miejsce zamieszkania (miejscowość)

1.

Beata Zatoń-Kowalczyk

Brzeg

 

 

 

Opole, dnia 02.08.2019 r.

 Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

 

Maria Mikołajów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole