Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór I

L I S T A 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór I

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Tomasz Przybyłowski

Nysa

 

Przewodniczący                                                                                                                                                   Opole, dnia 06.05.2019 r.

Komisji kwalifikacyjnej

Maria Mikołajów

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Mikołajów
Data wytworzenia: 07.05.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole