Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Generalnego Biura WFOŚiGW w Opolu

L I S T A

- N A B Ó R  IV -

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Generalnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Anna Dziedzic

Gościejowice

2.

Iwona Mazurek

Opole

3.

Krzysztof Drozd

Brzeg

  

Opole, dnia 14.08.2019 r.

 

 Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Daria Misz

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Misz
Data wytworzenia: 14.08.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole