Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty - kierowcy w Zespole Logistycznym w WFOŚiGW w Opolu - NABÓR III

L I S T A

- N A B Ó R III -

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko
specjalisty - kierowcy w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Władysław Mika

Brzeg

2.

Leszek Wirga

Brzeg

Opole, dnia 20.08.2019 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Daria Misz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole