Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór VIII

L I S T A

- N A B Ó R  VIII -

 kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym

o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór VIII

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Barbara Lisowska

Turawa

2.

Małgorzata Gaida

Chrząstowice

 Opole, dnia 30.05.2019 r.

Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej

Maria Mikołajów

 

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Mikołajów
Data wytworzenia: 30.05.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole