Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Finansowym

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalisty w Zespole Finansowym

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: wyższe (finanse, rachunkowość, ekonomia);
  • staż pracy:  10 lat w segmencie finansów publicznych w dziale księgowości na stanowisku specjalisty lub na stanowisku równorzędnym (kierownik działu księgowości, główny księgowy, skarbnik);
  • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z  praw publicznych;
  • przedłożenie wymaganych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

  • punktualność;
  • sumienność;
  • wysoka kultura osobista.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:  luty 2019 r.

 

Zakres czynności: pobierz plik

Wymagane dokumenty:

- cv;

- list motywacyjny;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

- oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

- potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 

Inne informacje:

  • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
  • lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych  dokumentów w punkcie konsultacyjno – informacyjnym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 – 16:30 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa 11.02.2019 r.

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 45 37 611

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Misz
Data wytworzenia: 28.01.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole