Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR II - LISTA kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym

Załącznik Nr 5

do „Procedury naboru kandydatów do zatrudnienia

na wolne stanowiska pracy w biurze

WFOŚiGW w Opolu

z dn. 20.02.2019 r.

 

 

L I S T A 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty
w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu przygotowania i oceny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Grzegorz Prymas

Opole

2.

Marzena Górska

Brzeg

3.

Maria Włudarczyk

Opole

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

Opole, dnia 26.05.2020

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

 

Iwona Mazurek

………………………..

(imię i nazwisko, podpis)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole