Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR III - L I S T A kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opo

Załącznik Nr 5

do „Procedury naboru kandydatów do zatrudnienia

na wolne stanowiska pracy w biurze

WFOŚiGW w Opolu

z dn. 20.02.2019 r.

 

 

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku księgowy w Zespole Ekonomiczno-Finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Katarzyna Gruntowska

Borkowice

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

Opole, dnia 22.07.2020

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

                                                                                                     (...............…)

            Iwona Mazurek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole