Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
INFORMACJA o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS) - NABÓR II

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS)

NABÓR II

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: specjalista w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS)
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość):

Mariola Kokocińska, miejsce zamieszkania – Bierzów

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatów: kandydat spełnił wszystkie wymagania, określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazał się gruntowną wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

Opole, dnia 24.05.2021 r.

Prezes Zarządu

Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole