Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR II - L I S T A kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 5

do „Procedury naboru kandydatów do zatrudnienia

na wolne stanowiska pracy w biurze

WFOŚiGW w Opolu

z dn. 20.02.2019 r.

 

 

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – NABÓR II

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Mariola Kokocińska

Bierzów

2.

Aneta Sendecka

Brzeg

3.

Anna Kozok

Opole

4.

Marek Sczakiel

Opole

 

 

 

 

 

Opole, dnia 04.05.2021

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

                                                                                                                  (…)

           Iwona Mazurek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole