Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR V- LISTA kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoda

Załącznik Nr 5

do „Procedury naboru kandydatów do zatrudnienia

na wolne stanowiska pracy w biurze

WFOŚiGW w Opolu

z dn. 20.02.2019 r.

 

 

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych (OPF) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – NABÓR V

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Sylwester Zgódka

Chrząstowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opole, dnia 21.01.2022

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

                                                                                                                  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole