Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR I - LISTA kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska (OPOS)

 

L I S T A

- N A B Ó R  I -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Anna Kozok

Opole

 

 

 

Opole, dnia 20.04.2022 r.

 Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

  

Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole