Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR II informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Opole, dnia 20.04.2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

II nabór

 

Informuję, że w ramach ogłoszonego w dniu 17 lutego 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Opolu i na tablicy informacyjnej Funduszu naboru na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego – nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                        Prezes Zarządu

                                                                         Aleksandra Drescher

 

Opole, dnia 20 kwietnia 2022 r.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole