Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór VII – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

- N A B Ó R  VII -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Obsługi Programów dla Osób Fizycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Mariola Flis

Brzeg

2.

Aneta Siłka

Opole

3.

Izabela Folęga

Opole

4.

Anna Czysta

Kluczbork

5.

Sylwia Czuba

Brzeg

6.

Marek Sczakiel

Opole

 

 

 

Opole, dnia 23.05.2022 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

 

Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole