Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR X - I N F O R M A C J A o wynikach naboru

 

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisko:

specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS)

NABÓR X

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

1. Stanowisko pracy specjalista w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS)

2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jej miejsce zamieszkania:

- Mariusz BUGAJSKI miejscowość: Opole

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazał się wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Opole, dnia 22.07.2022 r.

                                                                                                                                                               Prezes Zarządu 

                                                                                                                                                          Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole