Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór X – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

- N A B Ó R  X -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

  

 Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Mariusz Bugajski

Opole

 

 Opole, dnia 21.07.2022 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole