Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór XII – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

- N A B Ó R  XII -

 

Na postępowanie kwalifikacyjne dot. naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Organizacji Biura i Promocji  (ZO) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nie wpłynęła żadna aplikacja.

 

 

 

 

Opole, dnia 22.08.2022 r.

                                                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                                                           Komisji kwalifikacyjnej

 

                                                                                                                                                             Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole