Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór XIII – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

- N A B Ó R  XIII -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Programów dla Osób Fizycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Agnieszka Świdzińska

Opole

2.

Patrycja Paciorek-Ben Nasser

Opole

3.

Magdalena Szewczyk

Przywory

4.

Marek Sczakiel

Opole

 

 

 

Opole, dnia 22.08.2022 r.                             

                                                                                                                                                                                 Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole