Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór XIX – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

-NABÓR XIX-

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty
w Zespole Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego (ZPDE), jako doradcy energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Sylwia Tokarz-Rak

Lewin Brzeski

2.

Paweł Klimczak

Opole

 

 

 

Opole, dnia 27.12.2022 r.

                                                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                                                Komisji kwalifikacyjnej

                                                                                                                          Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole