Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór XV – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

- N A B Ó R  XV -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości i IT (ZPS) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Grzegorz Mroczek

Opole

 

 

 

Opole, dnia 05.10.2022 r.

                                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                                                 Komisji kwalifikacyjnej   

 

                                                                                                                                                  Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole