Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór XVI – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

- N A B Ó R  XVI -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Organizacji Biura i Promocji (ZO) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Paulina Żuraw

Opole

2.

Patrycja Res

Opole

3.

Katarzyna Staszkiewicz

Opole

4.

Magdalena Merta

Domecko

5.

Agnieszka Świdzińska

Opole

 

 

 

Opole, dnia 05.10.2022 r.

                                                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                                                            Komisji kwalifikacyjnej

 

                                                                                                                                                              Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole