Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego (ZPDE)

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalisty

w Zespole Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego (ZPDE)

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy Specjalisty w Zespole Przedsięwzięć Ochrony Środowiska
    i Doradztwa Energetycznego (ZPDE).
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Michał STOLARSKI - Kępa
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazał się wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

  

 

Opole, dnia 11.04.2023 r.

                                                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                     Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole