Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór XVIII – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

-NABÓR XVIII-

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego (ZPDE), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Michał Stolarski

Kępa

 

 

 

Opole, dnia 27.12.2022 r.

                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                                      Komisji kwalifikacyjnej

                                                                                                                                                   Aleksandra Drescher

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole