Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Programów dla Osób Fizycznych (ZPF) nabór XX

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
specjalisty
w Zespole Programów dla Osób Fizycznych (ZPF)
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole

1. Stanowisko pracy Specjalista w Zespole Programów dla Osób Fizycznych (ZPF)
2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość) Bartosz KOWALCZYK - Głubczyce
3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata:
kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazał się wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Opole, dnia 07.02.2023 r.
                                                                                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                                                                                      Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole