Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wyniku naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko Specjalisty w Zespole Funduszy Europejskich

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalisty w Zespole Funduszy Europejskich

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

1.     Stanowisko pracy - Specjalista w Zespole Funduszy Europejskich.

2.     Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania –
        Dorota Honkisz-Mykietów, zamieszkała w Turawie.

3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

         Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1.

Dorota Honkisz-Mykietów

6,66

3

3

12,66

2.

Agnieszka Suchodolska

6,0

3

3

12

3.

Joanna Wysocka

5,83

3

3

11,83

 

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

 

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Doroty Honkisz-Mykietów.

 

Opole, dnia 10 kwietnia 2012 r.
 
 
 
Prezes Zarządu
 
Zbigniew Figas
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2012/informacja-o-wyniku-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-wolne-stanowisko-specjalisty-w-zespole-funduszy-europejskich