Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Koordynatora w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Koordynator w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP

 

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Zakres czynności: wzór do pobrania

Wymagane dokumenty:

Inne informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa dnia: 03.04.2012 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Małek – Koordynator Zespołu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2012/ogloszenie-dotyczace-naboru-na-stanowisko-koordynatora-w-zespole-funduszu-pozyczkowego-msp