Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko Specjalisty
w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
 
Unieważnia się postępowanie konkursowe wobec braku przesłanki w postaci wolnego stanowiska pracy na stanowisku Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej na podstawie art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 
Po ogłoszeniu naboru, pracownik zatrudniony w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej po długotrwałej chorobie podjął ponownie zatrudnienie na dotychczas zajmowanym przez siebie stanowisku. W związku z powyższym prowadzenie naboru nowego pracownika stało się bezprzedmiotowe i postępowanie należało unieważnić.
 
 
Opole, dnia 09 lutego 2012 r.
 
Prezes Zarządu
Zbigniew Figas
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2012/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-ochrony-wod-i-gospodarki-wodnej