Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wyniku naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

I N F O R M A C J A
 
o wyniku naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, tj. do dnia 29 lipca 2011 r. wpłynęły trzy oferty kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej. Komisja stwierdziła, że żaden z kandydatów nie spełania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze z dnia 15 lipca 2011 r.

W związku z powyższym nie dokonano wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 
 
 
Opole, dnia 03 sierpnia 2011 r.
 
 
Prezes Zarządu
 
Zbigniew Figas
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2011/informacja-o-wyniku-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-wolne-stanowisko-specjalisty-w-zespole-ochrony-wod-i-gospodarki-wodnej-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-2