Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 
 
 
Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
1.
Anna Charęza
Opole
2.
Krzysztof Drozd
Brzeg
3.
Krystyna Neustein
Opole
 
 
 
Opole, dnia 22 czerwca 2011 r.
 
Przewodniczący
Komisji kwalifikacyjnej
 
Edward Gondecki

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2011/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-ochrony-wod-i-gospodarki-wodnej-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-2