Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

                           L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia
na stanowisku Specjalisty w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 

 
L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
1.
 
Jarosław Hamadyk
 
 
Opole

 
 Opole, dnia 09.02.2011 r.
 
                                                                                                                                                                      
                                                               
 
 
 
   Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej                                       
                                                               Arnold Donitza
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2011/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-organizacyjnym-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-2