Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Sekretarki w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia
na stanowisku Sekretarki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 
 
 

 
L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
 
1.
 
Małgorzata Cichy
 
 
Opole
 
2.
 
Alicja Szolna
 
 
Bogdańczowice

 
 
 Opole, dnia 28.01.2011 r.
                                                                                                                                                                          
                                                               
 
 
    Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej                     
                                                       
                                                                                                    Arnold Donitza
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2011/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-sekretarki-w-zespole-organizacyjnym-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu