Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty ds. oceny realizacji przedsięwzięć w Zespole Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Opolu

 L I S T A
 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty ds. oceny realizacji przedsięwzięć w Zespole Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 
Lp.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
 
1.
 
Joanna Kopystyńska
 
 
Opole
 
2.
 
Anna Kolczyk
 
 
Opole

 

Opole, dnia 15.04.2010 r.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej

 
                                                                                                         Edward Gondecki
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2010/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-ds-oceny-realizacji-przedsiewziec-w-zespole-funduszy-europejskich-wfosigw-w-opolu