Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku konserwatora-kierowcy w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

  L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku konserwator - kierowca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 
 
 
 
L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
1.
 
Władysław Mika
 
 
Brzeg
 
  

Opole, dnia 03.12.2010 r. 
                                                                                                                                                                        

                                                               
  
                                                                                                     Prezes Zarządu
                                                                                                         
                                                                                                     Zbigniew Figas
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2010/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-konserwatora-kierowcy-w-zespole-organizacyjnym-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu